Директорът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да се избира чрез конкурс в изпълнителния съвет, а не шефското място да е предложение на парламента. Това стана факт след като народните представители гласуваха на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, предложени от левицата.

Идеята е да се промени системата на органите на управление на Здравната каса.

Към момента съществува двустепенна система – Надзорен съвет и управител. Управляващите предлагат системата да включва Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор.