Земи ще могат да придобиват чужди физически и юридически лица, ако са пребивавали непрекъснато или са се установили в България повече от три години, непосредствено преди годината на сключване на сделката. Това гласуваха депутатите във вторник като приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предложението за промяна е депутати от левацата.

Неотдавна Конституционният съд отмени наложения от парламента мораториум за купуване на земи от чужденци до 2020 г., който бе предложен от “Атака”. Мораториумът беше подкрепен от депутати от всички групи, въпреки че договорът за присъединяването към ЕС предвижда в седемгодишен срок да отпаднат всички ограничения за придобиване на земя от граждани на ЕС, а срокът за това изтече на 1 януари тази година.

Решението на КС беше очаквано от депутатите, защото и те признаваха, че приемат “формално” мораториум, който ще бъде отменен поради еднозначната клауза в договора с ЕС.

Приетите промени в закона предвиждат фирмите с регистрация по българското законодателство – по-малко от три години да могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество са пребивавали непрекъснато 3 години у нас.

В приетите промени се предвижда пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлен фонд да се отдават без търг на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. За да не се счита това за държавна помощ, в законопроекта е предвидено то да се извършва по пазарни цени.

Пасищата и ливадите, които не са отдадени на животновъдите, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.