Правителството предприема мерки за подобряване на бизнес средата и за намаляване на административната тежест и стъпките в тази посока са ясни и ефектите вече се виждат. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов на среща с Аурелио Сесилио – началник на отдел “Румъния, България, Малта” в Главна дирекция “Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия, съобщиха от финансовото министерство.

“В системата на приходните агенции също успяхме да подобрим ситуацията, предложихме нови електронни услуги, като същевременно намалихме административната тежест”, уточни Чобанов. Той допълни, че в министерството има много добър административен капацитет като Управляващ орган на Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК) и това се вижда и от постигнатите резултати през текущия програмен период и реализираните цели през 2013 г. за усвояването на европейските средства.

Договорените средства по ОПАК към 10 март 2013 г. са на стойност 343,7 млн. лв. или 97,2% от финансовия план на програмата. Изплатените на бенефициенти средства са 205,7 млн. лв. или 58,2% от договорените, а от началото на програмния период са сертифирани 172,4 млн. лева.

Аурелио Сесилио заяви, че предназначението на европейското финансиране за държавната администрация е да създаде по-благоприятна среда за бизнеса и хората, която да допринесе за икономическия растеж и нови работни места. За това и Европейската комисия за втора поредна година идентифицира администрацията като един от ключовите фактори, които трябва да се адресират, за да се постигнат целите на стратегията “Европа 2020”. Той допълни, че в този процес от ключово значение е и местните власти да представят добри проекти за финансиране.

Чобанов коментира, че се работи в тясно сътрудничество с общините, като в началото на мандата беше възстановена и работата на Съвет по децентрализация на държавното управление, в който освен представители на правителството, участват и такива на общините. Чобанов уточни, че на него се обсъжда и предоставянето на по-добри услуги и установяването на стандарти и добри практики, които да подобрят взаимоотношенията на гражданите и бизнеса с администрацията.

На срещата между Петър Чобанов и Аурелио Сесилио присъства и ръководителят на Управляващия орган на ОПАК, Моника Димитрова-Бийчър.