Без да рестартираме растежа на икономиката, не можем да имаме стабилни финанси в средносрочен план. Това заяви финансовият министър Петър Чобанов, който представи проекта на бюджета за следващата година. Той бе категоричен, че с бюджета на следващата година се цели подпомагане на бизнеса чрез редица мерки. Особен фокус ще бъде поставен и върху образованието и ученето през целия живот.

Чобанов представи и основните параметри на макрорамката – дефицитът ще бъде 1,8 на сто, колкото се очаква да бъде и икономическият растеж. Финансовият министър допълни, че ще има контролирано увеличаване на дълга, като с него ще се събере ресурс за погасяването на падежа облигации през 2015 г. Според проектозакона, дългът може да се качи до 18 млрд. лева. Фискалният резерв в края на годината може да е най-малко 4,5 млрд. лева.

“Периодът на управлението на ГЕРБ се характеризира с редица фискални проблеми по отношение на планирането и изпълнението на бюджета, липсата на връзка между фискалната цел и икономическото развитие и административен натиск, който разруши бизнес средата. Не може да се твърди, че имаме фискална стабилност през последните четири години при провеждане на фискална политика, която пречи на растежа, която не плаща навреме на бизнеса, която задържа ДДС в особено големи размери, която не предвижда достатъчен ресурс дори за изплащане на социалните помощи при фазата на планиране”, каза Чобанов. По думите му не е фискална дисциплина намаляването на фискалния резерв с 4 млрд. лв. и увеличаването на дълга с още толкова, като са изчерпани и текущи, и стратегически буфери.

“Тези проблеми трудно могат да се коригират с един бюджет но с проектобюджета за 2014 година правим решителни крачки в правилната посока”, категоричен е финансист номер едно. Бюджет 2014 е разработен при очакване за стабилна макроикономическа среда в средносрочен план, която ще се постигне при прилагане на предвидените политики, обясни Чобанов.