Членове на Лекарския съюз изразиха недоволство след като разбраха, че председателят на съсловната организация д-р Цветан Райчинов е назначен като нещатен сътрудник към Парламентарната здравна комисия. В отворено писмо д-р Георги Тодоров от лекарската колегия в Русе посочва като възмутително председателят на Лекарския съюз да съветва официално политиците по законите, които се обсъждат, след като е избран да защитава правата и интересите на лекарите. Подобна позиция, според д-р Тодоров може да се тълкува като конфликт на интереси, който нарушава баланса в обществото. Пред Дарик обаче д-р Цветан Райчинов обясни, че няма да получава облаги от това си назначение. По думите му той е станал нещатен сътрудник, за да получи постоянен пропуск до сградата на парламента.

За първи път в историята на Лекарския съюз негов председател е съветник на политически орган, какъвто е Здравната комисия, твърди д-р Георги Тодоров, в коментар за назначението на д-р Райчинов като нещатен сътрудник към комисията.

„Понеже е един такъв по-мъртъв период на Народното събрание и то не работи, бързо успях да открия, че има нови хора, които са нещатни сътрудници в комисията по здравеопазване към парламента. Респективно се случиха така нещата, че попаднах на имената на хора, които са призвани по устав и закон да представляват организациите на лекарите и стоматолозите, които са пък задължителни за членство и от тази гледна точка мисля, че има лек конфликт това несъответствие и законово, тъй като Българският лекарски съюз участва в различни комисии във Висшия медицински съвет, в преговорите със Здравната каса”, заяви д-р Тодоров.

„Така че мястото и да кове закони или председателят да помага за коването на законите, не е много редно. Разговарял съм с председателя на лекарски колегии, специално с двама, и тяхното възмущение от разкрития от мен факт е дълбоко. В крайна сметка се получава нещо много неприятно – това, че Българският лекарски съюз се превръща в екстрактивна институция. Екстракт от хора, които определят съдбите на другите 25 000. Вместо с дебат, с налог”, обясни още д-р Тодоров.

Според д-р Цветан Райчинов обаче назначението е съгласно закона и е за да улесни работата на лекарите в парламента.

„Нещатен означава безплатен. Ние не получаваме някакво възнаграждение за това. Второ, това е съгласно закона, тъй като по закон Лекарският съюз, Зъболекарският и т.н. дават становище по всички законопроекти и за да можем да получим постоянен пропуск, такъв е правилникът на Народното събрание и той най-малко зависи от нас. Затова се водим такива с тази единствена цел да си упражняваме правата, нищо друго”, коментира от своя страна д-р Райчинов.

На страницата на Народното събрание като нещатни сътрудници към Здравната комисия още за обявени председателят и заместник-председателят на Зъболекарския съюз, както и председателят на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.