Пълен одит на административните услуги и регистри, въвеждане на оценка на въздействието на законите и оптимизиране на администрацията са сред приоритетите на вицепремиера по коалиционната политика и държавната администрация Румяна Бъчварова.

Тя представи своя екип от петима съветници, които ще работят по политиките на електронното управление, административната реформа, културата и образованието и гражданското участие в управлението.

Румяна Бъчварова цитира данни, според които към момента у нас действат 2312 административни услуги и над 900 регулаторни режими, като едва 13% от тях са електронни, а за 63% от услугите гражданите и бизнеса се явяват посредник между отделните администрации.

Свръхрегулацията и честите промени на законите са основна пречка за бизнеса, към която ще бъдат насочени част от реформите, обясни Бъчварова. „Средно по 2,5 нормативни актове на ден търпят промени. Най-често променяните закони са Кодексът за социално осигуряван, досега 61 пъти от 2007 г. насам, Законът за здравното осигуряване (47 пъти), Законът за здравето (43 пъти)”, посочи тя.

По думите й честата промяна в законодателството изключително затормозява управленските процеси. „Тя изключително натоварва хората, които трябва да работят в тази среда. Затова ние не можем да премахнем в момента това струпване на нормативни актове. Може да се опитаме от тук нататък да въведем практика на предварителна оценка на въздействието за новите закони за да можем да създадем този модел, при който, макар и бавно, ефективно да тече законодателния процес”, коментира Бъчварова.