Във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., “ЧЕЗ Разпределение България” АД започва извънредно отчитане на електромерите на своите клиенти.

Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството. Информация може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, съобщиха от компанията.

С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 356 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни.

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени.

Клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си.

Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет и да подадат данните към компанията между 1 и 5 януари.

Фактурите за януари ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.