От началото на следващата година влиза в сила забраната за използване на диви животни в цирковите представления. Промените в закона са приети още през 2008 г. и според цирковете у нас никой не е потърсил тяхното мнение по въпроса. Не са направени и проверки при какви условия живеят животните в българските циркове

„Има няколко групи държави. На първо място това са държави, в които има пълна забрана за участието на диви животни в цирковете. Такива са например Австрия, Белгия, Гърция Кипър и Словения. Отделно има държави, като скандинавските страни, където има частична, т.е. непълна забрана за участие на диви животни в цирковете, но тя покрива 95% от животните, които по принцип се използват в цирковете. В държави като Португалия и Унгария има забрана за използване на слонове и примати и застрашени животни. Има държави с частични забрани, каквато е Естония. Там е забранена употребата на животни, заловени в дивата природа”, обясни Явор Гечев от организацията „Четири лапи”.

„Една от основните причини да влезе в сила тази забрана и да има такива забрани, това е, че се нароиха изключително много циркове, с неясен статут и неясен стандарт на работа, които представляват опасност не само за животните, но и за хората”, призна още Гечев.

Според цирковата гилдия у нас законът е необмислен и прибързан. Драгомир Драганов от Софийския пътуващ цирк е категоричен, че решението е неправилно, защото класическото цирково представление е немислимо без животни.

„Има страни по света, които са взели мерки на тяхната територия да не се показват номера с диви животни, или въобще да не се показват номера с дресирани животни. Техният брой все още не е толкова впечатляващ, че да бъдем верни на принципа „барабар Петко с мъжете”, коментира Драганов. 

Десислава Иванова от Цирк Иванов коментира, че никой не се е допитал до цирковете в страната при обсъждането на закона през 2008 г. „Когато влезе в сила тази забрана, никой не е идвал да гледа в цирковете как живеят тези животни, как се обучават. Няма предпоставки, че са гледани лошо, няма реална причина да бъдат забранявани дивите котки и маймуните в цирка”, заяви Иванова.

В България цирковете, които показват диви животни в своите представления са само няколко и в повечето случаи става въпрос за гастролиращи дресьори. Но всички забранени видове животни, които са собственост на цирковете, ще бъдат отнети и настанени в зоологически градини.