Вероятно ще открием рекорден брой секции в чужбина за парламентарните избори, каза в петък пред БНР говорителят на ЦИК Цветозар Томов. Той очаква засилен интерес към участие в изборите от страна на българите в чужбина.

За разкриването на секция в чужбина са нужни поне 20 заявления за населените места, в които има дипломатически мисии на България. В останалите трябват 40 заявления. Там, където на избори през последните 5 години е имало секция, в която да са гласували поне 100 души, отново трябва да се открие такава.

Българите в чужбина имат още четири дни да заявят желанието си да гласуват извън страната – срокът е до  9 септември включително. Те трябва да подадат заявление пред дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава, в която се намират.

Заявленията трябва да са подписани саморъчно и се подават лично или по пощата в дипломатическите служби, като в едно писмо може да има повече от едно индивидуално заявление. Могат да се подават и електронни заявления на интернет страницата на ЦИК.

Отказани регистрации

Цветозар Томов обясни в петък, че продължава дебатът в ЦИК за регистрирането на наблюдатели от свързани с партии неправителствени организации. В началото на седмицата бе отказана регистрация на наблюдатели на две сдружения, свързани с ”България без цензура”.

В същото време ЦИК започна да създава противоречива практика по този въпрос. Комисията първо одобри регистрацията на над 300 наблюдатели от свързаната с ДПС ”Младежка толерантност”. После отказа на хората на Бареков, а преди ден е отказала регистрацията на нови 150 наблюдатели на ”Младежка толерантност”.

“Когато комисията не стига до мнозинство (от 2/3, което е необходимо за взимане на решение-бел.ред.), към решенията не се изписват мотиви. Просто има дебат в комисията относно ситуацията с тези граждански сдружения, при които безспорно може да се установи, че се намират в тясна зависимост с политическа организация, участваща в изборите. Очевидно имаме проблем”, коментира Томов.