Централната избирателна комисия няма правно основание да откаже регистрация на партия, в случай, че голяма част от избирателите твърдят, че не са я подкрепили с подписа си. Това обаче не води до опорочаване на вота. Такова експертно мнение изрази новият председател на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, по време на първата си пресконференция след заемане на длъжността.

Във връзка със сигналите за злоупотреба с лични данни в подписки на партии за евроизборите Караджов увери, че комисията ще работи за установяване на това, дали администраторите на лични данни са спазили закона, и при установени нарушения ще наложи съответните санкции.

От 10 000 до 100 000 лева е санкцията при доказана злоупотреба с лични данни.

Всеки има възможност на базата на закона да иска заличаване. След като провери и установи, че е вписан в някакъв списък, но не е дал съгласие за това, той може да иска заличаване на неговите данни от страна на администратора. Това е пътят, по който трябва да вървят хората, за да запазят правата си, каза Мария Матева, която е член на Комисията за защита на личните данни. “От друга страна, ние като компетентен орган също ще направим проверка, но в никакъв случай не можем да влезем в компетенциите на ЦИК. Единствено на база решение на ЦИК може да се направи заличаване на съответна партия”, допълни тя.

Следобед ще се проведе съвместно заседание на Централната избирателна комисия, Комисията за защита на личните данни и представители на прокуратурата във връзка със сигналите за злоупотреби в подписките за евроизборите. Досега са постъпили 40 жалби на граждани с използвани без тяхно знание лични данни.