Предложението ЦИК да бъде постоянно действащ орган, а ръководството й да се избират от парламент – това решиха депутатите, които днес втори ден продължават с окончателното приемане на текстове от новия изборен кодекс.

След като вчера депутатите решиха да работят до късно, заседанието се провали заради липса на кворум. Днес обаче депутатите отново гласуваха да работят по новите изборни правила до 19 ч.

За председател, заместник-председатели и секретар не могат да бъдат избрани хора, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група. Останалите членове на ЦИК ще се назначават от президента по предложение от партиите и коалициите, представени в Народното събрание и в Европейския парламент, като се запазва съотношението между политическите сили в Народното събрание. Тези партии и коалиции, които имат свои представители в ЕП, но не са представени в българския парламент, ще имат право на един свой член в ЦИК.

От ГЕРБ възразиха, че с приемането на тези текстове се загърбва един баланс и принципи, действащи при конституирането на ЦИК през последните години, и апелираха да се запази старата процедура на назначаване на Комисията след консултации при президента с партиите или коалициите, представени в НС и ЕП.

ЦИК вече ще бъде постояннодействащ орган, който ще се подпомага от администрация. Комисията ще се състои от общо 19 членове, които ще се назначават след проведена публична процедура. Мандатът на членовете на ЦИК ще бъде пет години. Членовете на ЦИК трябва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен “магистър” и професионален опит не по-малко от седем години. Препоръчително е да са завършили право, информатика и компютърни науки, математика, обществени комуникации и информационни науки, политически науки и социология. Председателят на Комисията трябва да е правоспособен юрист с не по-малко от десет години стаж, решиха депутатите.

Първоначалните изисквания за стаж бяха занижени по предложение на председателя на комисията по Изборния кодекс Мая Манолова, направено в пленарна зала. Тя подкрепи искането на ГЕРБ за намаляване на изисквания стаж и предложи компромисно решение.