Близо половин година, след като Софийският апелативен съд (САС) за втори път оправда енергийния бос Христо Ковачки по обвиненията за данъчни престъпления в размер на 16.7 млн. лева, Върховният касационен съд (ВКС) окончателно го обяви за невинен.

 

“Макар и след 6 години и стотици съдебни заседания, вярвах, че ще бъда оправдан, защото в противен случай означаваше да подложа на съмнение обективността на българските институции”, коментира в прессъобщение Христо Ковачки.

 

В решението на третата инстанция, качено във вторник на сайта на съда, се отправят сериозни критики към държавното обвинение.

 

Според ВКС прокуратурата е направила “бланков” протест срещу оправдателната присъда на Ковачки, като изобщо не е представила пред съда доказателства, с които да защити обвинителната си теза.

 

“Естествено първият въпрос е, дали обвинението е представило преки доказателства за това. Категоричният отговор е отрицателен. Следва да се отбележи, че възраженията на прокуратурата по същество се свеждат до твърдения за неправилна преценка на събраните доказателства, а от там и за незаконосъобразен извод, че подсъдимият не е извършил престъпленията”, категорични са съдиите Юрий Кръстев, Биляна Чочева и Жанина Начева.

 

ВКС окачествява като “недопустим” подходът на прокуратурата да определя оправдателната присъда на Ковачки като “неправилна”, без обаче да посочва доказателствата или нарушенията по делото, които аргументират тази теза.

 

“Като страна в съдебната фаза на наказателния процес прокурорът би могъл да се позовава, че правото му да участва в процеса на събиране на доказателствата е било ограничено. Такъв касационен довод обаче не е развит в протеста и допълнението към него. Би могъл също така да поддържа, че протестираният от него съдебен акт е постановен върху ненадлежно събрана доказателствена основа. Но в протеста и допълнението към него също няма такова твърдение. Редът за събиране и проверка на доказателствата е спазен. Не е било ограничено и правото на държавния обвинител в съдебните прения да предлага свой анализ на доказателствените материали, въпреки че в наказателния процес той никога не може да бъде обвързващ за съда”, отбелязва съдът.

 

В решението се посочва, че изводът за недоказаните обвинения срещу енергийния бос се подкрепя изцяло от събраните по казуса свидетелски показания, както и от заключенията на вещите лица.

 

“В голямата си част разпитаните свидетели са счетоводителите работили в дружествата на подсъдимия, обработвали счетоводно документите по сделките, за които се твърди от обвинението, че са “фиктивни”. От тях е безспорно установено, че те са осчетоводявали фактурите, които са им предоставяни от търговските представители, въвеждали са ги в компютърната счетоводна програма, която генерирала справките – декларации, като след това са ги връщали отново на търговските представители, за да бъдат подписани. Видно от заключението на графическата експертиза, нито една от инкриминираните справки-декларации не е подписана лично от подсъдимия Ковачки”, продължава ВКС.

 

Оборено е и твърдението на прокуратурата, че енергийният бос е сключвал фиктивни сделки, тъй като фирмите сочени като доставчици, както и техните поддоставчици, не са имали капацитет да осъществят сделките, фактурите не са били подписани от собствениците на фирмите или техни пълномощници, не е реално заплатена стойността на стоките и т.н.

 

Според Върховния съд втората инстанция правилно е приела за доказано, че в посочение от обвинението период “действително са били доставяни машини и съоръжения за нуждите на предприятията, собственост на дружествата на подсъдимия, като голяма част от тях, посочени в обвинителния акт, се намират в тях”.

 

“От разпита на вещите лица по съдебно-счетоводните и банкови експертизи, безспорно е установено, че счетоводството на посочените фирми, собственост на подсъдимия Ковачки, се е водело в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС. Установява се също така, че фактурите за осъществените доставки, съдържат всички изискуеми се от закона реквизити. Поради това се явява неоснователно твърдението на прокуратурата, че посочените във фактурите стоки не са индивидуализирани в достатъчна степен, която да дава възможност да бъде проверено точно, коя от наличните машини е закупена с дадена фактура”, добавя ВКС.

 

Цитирано е и заключението на съдебно-техническата експертиза, приета от САС, според която “107 машини от общо 237, закупени с фактурите по инкриминираните справки декларации, към момента на извършване на проверката на място, се намират в обектите собственост на фирмите на подсъдимия”.

 

“С оглед на изложеното и настоящата инстанция счита, че независимо от това, че във фактурите не са отразявани други индивидуализиращи стоката признаци, за което няма и законово изискване, по експертен път е установена идентичност между закупените с посочените фактури машини и тези, които са в наличност. Ако прокуратурата твърди, че това не е така, то е следвало да ангажира и представи доказателства за това, с какви други документи са закупени тези налични машини, което не е сторила”, заключват съдиите Кръстев, Чочева и Начева.

 

Христо Ковачки бе осъден на 3 години условно през април 2011 г., но САС изцяло го оневини година по-късно. Впоследствие ВКС отмени това решение заради наличие на противоречия. В края на януари т.г. Апелативният съд отново оправда бизнесмена. През цялото време прокуратурата твърдеше, че са безспорно доказани над 80 фиктивни сделки чрез 4 фирми на Ковачки между 14 февруари 2005 г. и 14 септември 2006 г. и между 16 октомври 2006 г. и 14 юли 2008 г.

Според обвинителния акт, внесен в съда от бившия говорител на Софийската градска прокуратура Маргарита Немска, фирмите на Ковачки източвали ДДС след всяка от въпросните фиктивни сделки, като данъкът бил описван като платен в общо 87 неверни декларации пред данъчните. От защитата на подсъдимия твърдяха по време на цялото дело, че са представени достатъчно доказателства, че всички сделки са били реално извършени, а договорените стоки – доставени.

Сред въпросните предмети, смятани от обвинението за несъществуващи, бяха ножица с ДДС за над 80 000 лева, палмово масло с ДДС за над 8000 лева, заваръчна машина с ДДС за над 101 000 лева, миячни машини, банциг, фрези, бормашини, бензиноколонка, електрожени, климатични системи, замразени пилешки четвъртинки, говежди джолани, пуешки бутчета, говеждо шкембе и много други.

Разследването срещу енергийния бос започна в края на октомври 2008 г., като първоначално му бе наложена рекордната по онова време парична гаранция от 300 000 лева. Впоследствие съдът я намали до 200 000 лева, като в крайна сметка се стигна до най-леката мярка – “подписка”.

 

Спорният бизнесмен, който притежава редица електроцентрали и въгледобивни мини, се радва на подкрепата на последните четири правителства в реализацията на бизнес проектите му. Само преди месец след скандал с репортаж на Нова телевизия, разкриващ как в мините на Ковачки се организира корпоративен вот за евроизборите, на бизнесмена бяха разсрочени 41 млн. лв. дългове за осигуровки. Правителството на ГЕРБ пък, след редица закани да затвори замърсяващата околната среда ТЕЦ “Брикел”, в крайна сметка остави електроцентралата да работи по социални причини. Енергийният регулатор, въпреки заявките, че ще ореже драстично изкупуването на скъпия ток от централите на Ковачки, всъщност намали минимално квотите на тези ТЕЦ-ове.