Увеличава
се делът на хората, които се пенсионират над 65 години, защото не могат
да съберат необходимия осигурителен стаж. Това показва статистиката на
Националния осигурителен институт (НОИ).

През 2013 г. 7066 души
са се пенсионирали на възраст между 65 и 74 г. Броят им е с 324 повече
спрямо 2012 г. В тази група има и хора, които са отложили пенсионирането
си по своя воля, но в масовия случай причината за това е била
недостигащият стаж, пише “Труд“.

По закон, за да се пенсионират на 63 г. и
8 м., мъжете трябва да са работили минимум 37 г. и 8 м. Ако не са –
трябва да почакат, докато навършат 65 г., когато се изискват само 15 г.
стаж. Подобни са правилата и за жените. Данните на НОИ показват, че през
2013 г. 25 души са се пенсионирали над 80 години. От статистиката не
става ясно дали това е било по собствен избор или защото не са
отговаряли на критериите на закона.

В същото време пенсиониралите се през м.г. на възраст между 60 и 64
г. (най-близко до законоустановената) са намалели с над 5000. Броят им
се е свил до 28 513, или под 40% от всички хора, които през 2013 г. са
получили пари за старост за първи път. Причината за намалението е, че
през 2013 г. възрастта и стажът за пенсия се увеличиха с по 4 месеца и
за мъжете, и за жените.

Заради многото категории
работещи с право на ранна пенсия обаче средната възраст на новите
пенсионери през м.г. е била едва 56,2 г., колкото и през 2012 г.