Фирмите, които не са имали дейност през 2013 г. също са задължени да
подадат годишна декларация за облагане с корпоративен данък. Срокът за
това е 31 март, съобщи Националната агенция по приходите (НАП).

Компаниите без дейност трябва да попълнят отделен формуляр образец
1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали
дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното
законодателство.

Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.
Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на
фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за
фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Това е и срокът, в
който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането
на направените авансови вноски.

Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1%
отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000
лв. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31
март 2014 г.

Плащането на задължението към бюджета може да стане във всяка банка с
попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за
плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е
500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Повече информация за попълването и подаване на декларацията за облагане
с корпоративни данъци може да се получи на телефона за информация на
НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.