Ефективната присъда за Филип Златанов според съда е достатъчна да служи и като предупреждение, и да има превантивен ефект върху останалите членове на обществото и в частност – върху лицата, ангажирани в системата на държавно управление и контрол.

Това се посочва в мотивите на Софийски градски съд за присъдата на бившия председател на Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси.

На 4 април Софийски градски съд призна за виновен и осъди на 3 години и половина ефективно Филип Златанов. Преди това прокуратурата поиска 3 години условна присъда с 5 години изпитателен срок за него.

Съдът е отчел изключително високата степен на обществена опасност.

“Действията на Филип Златанов, описани по -горе, и въобще цялостната дейност на КПУКИ в периода, в който той изпълнявал длъжността на неин председател, създали в гражданите на страната впечатление, че КПУКИ е зависима от политически интереси, обслужва властимащите и в тази насока е орган, който цели да наказва и отстранява от заеманите публични длъжности лица, които били “неудобни” на управляващата политическа партия поради политически и лични пристрастия и интереси”, казва съдът.