Поправката в Кодекса на труда, с която се въвежда специален договор за стажуване при работодател, ще бъде разгледана днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според новия текст всеки младеж, който има диплома, но няма опит по специалността, ще подписва договор при започване на стаж при работодател, като заплатата му не може да бъде под минималната за страната. Правителството и социалните партньори ще обсъдят и някои от мерките за намаляване на административната тежест.

Идеята за въвеждане на стажантски договори беше оформена още при управлението на ГЕРБ, като целта беше да се даде възможност на младите хора да натрупат стаж, който да се зачита за трудов и осигурителен.

Сега поправката има за цел и да се бори с младежката безработица, обясни в ефира на Дарик социалният министър Хасан Адемов.

На днешното заседание ще бъдат обсъдени и мерки за намаляване на административната тежест, свързани с установяването, разследването и регистрирането на трудови злополуки, удължаването на работното време и приемането на декларация по член 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.