Поскъпване на тока от 1 октомври ще има, но вероятно цените на парното и топлата вода ще останат на настоящите си нива. Това заяви новият председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Светла Тодорова.

Тя отказа да посочи какъв ще бъде скокът на цената на електроенергията, защото според нея преди окончателното вземане на решение на цялата комисия, нито един от членовете не бива изказват лични мнения. Според Тодорова, поскъпването на тока няма да бъде по-високо от 10 на сто, но вероятно във времето ще продължава.

Предприемаме малка стъпка, която ще бъде последвана с усилия в други посоки, не само увеличаване на цените, а имам предвид всички тези сектори и подсектори, които причиняват или са основен фактор за тези високи цени и това са дългосрочните договори, възобновяемите източници и ще търсим всякакви начини това да бъде по някакъв начин смекчено”, каза Тодорова.

Тя подчерта, че това не е регулаторен въпрос. “Ние като комисия спокойно можем да кажем: съжаляваме, това е ситуацията, някой си е подписал договори и е приел такива цени, ние нямаме правомощия да се вмесваме в търговски отношения между дружества, а можем да отразяваме само тази цена в крайните цени”, напомни новият шеф на ДКЕВР, като изтъкна личното си мнение, че това не е добро поведение. Според нея комисията трябва да бъде инициатор за активното включване и на други институции в решаването на тези въпроси.

Новият председател на ДКЕВР допълни, че до края на месеца ще стане ясно какъв е дефицитът в НЕК, изчислен от новата комисия. По думите на Светла Тодорова вероятно дългосрочните договори с американските централи не могат да бъдат разтрогнати, но вече са водени разговори с тях за решаване на проблема с взаимоотношенията им с НЕК. Предстои среща и с компаниите за възобновяема енергия.

Освен това според Тодорова, част от действията, предприети от предишния състав на комисията към електроразпределителните дружества, не са съвсем законни.

“Все още сме в процес на уточняване на дефицитите в системата, защото числата, които излизат, са смесица от резултати от регулаторни действия и такива, които са в резултат на инвестиционни проекти, започнати, нереализирани, на някакъв етап, дадени някакви пари за тях с неяснота за бъдещето на тези разходи, които са направени”, каза Тодорова.

По отношение на цените на електрическата енергия, за които регулаторът е компетентен, все още тече процес на уточняване. “Основната компания е НЕК, но там също по различни причини информацията, която ни се подава, е доста разнопосочна. Това се дължи според мен отчасти на липсата на регулаторно счетоводство в тази компания, която да позволи, така да бъдат водени сметките на НЕК, че информацията, която ние искаме, да бъде лесно проверена. В момента по мое мнение там е не микс от цени на енергия, а микс от техните разходи и приходи, тоест ние нямаме сериозна основа, върху която да кажем да, прегледахме, има финансовите отчети и смятаме, че резултатът е точно такъв”, каза Тодорова.

Вероятно ще има увеличение на цената на природния газ, но то ще е по-малко от поисканите 1,6 на сто от “Булгаргаз”. Това дава възможност да бъде задържана цената на топлинната енергия.

Тодорова напомни, че е в подаденото заявление от страна на Булгаргаз е поискано повишение на цената на синьото гориво за четвъртото тримесечие с 10 лева/1000 куб. м. Ако се приеме това увеличение, е възможно увеличение на цената на топлинната енергия, каза Тодорова. След като се е запознала с доклада, според шефката на ДКЕВР не всичко, което е предложено, е обосновано, така че според нея едва ли увеличението ще е в този размер. “Смятам, че няма да стигнем до ситуация, в която да бъде променяна цената на топлинната енергия“, каза още Тодорова.

Светла Тодорова коментира, че вероятно няма да изпълни мандата си до края, тъй като с идването на новото правителство и новия парламент, ще бъдат направени законодателни промени, според които съставът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да бъде избиран или от Народното събрание, или на квотен принцип, включително и с квота на президента.

Тодорова е категорична, че според нея всички членове на комисията са равноправни, а председателят трябва да се избира на ротационен принцип вътре в самата комисия.