Със специално подготвена демонстрация БЧК сложи началото на проекта „Активна грижа” за оказване на първа помощ по европейски модел. На нея бяха показани възможностите за адекватна наземна и въздушна първа помощ.

Включиха се парамедици и лекари при оказване на първи спасителни действия. Те показаха как координирано и адекватно трябва да реагират при катастрофа медиците и парамедиците с таксиметрова кола, мотор, линейка и хеликоптер.

От следващата седмица БЧК започва разширеното обучение по оказване на първа помощ на 80 таксиметрови шофьори. Всеки таксиметров автомобил от системата на „Активна грижа” ще бъде обозначен за допълнителното си предназначение и ще бъде оборудван със специална чанта за оказване на първа помощ. „Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери, таксиметрови автомобили, мотоциклети и линейки.

Идеята на проекта възниква след съвместни разговори с представители на Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Целта е да се осигурят възможности за достъп до първа помощ на по-голям кръг хора, да се обезпечат максимален брой инциденти с необходимата адекватна помощ, както и да се надградят вече съществуващите възможности.

По предложение на членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи, и на Българската асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи, в проекта са включени и таксиметровите автомобили. Това е заради потенциала на таксиметровите шофьорите да оказват първа помощ, огромната периферия, която покриват като маршрути и човешката им ангажираност да сигнализират при инциденти и да оказват съдействие до пристигането на специализираните медицински екипи.