Тридесет и девет големи проекта, финансирани от оперативната програма “Околна среда” (ОПОС), са забавени заради откриването на Министерството на инвестиционното проектиране от правителството на Пламен Орешарски, а сегашното му закриване от втория кабинет на ГЕРБ ще забави допълнително реализацията им. Това коментира в понеделник министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която провери как вървят финансираните с европари проекти за строеж на пречиствателна станция в Поморие, на депо за битови отпадъци в бургаското село Братово и водния цикъл на Созопол.

За забавените екопроекти станало ясно след проверка на работата на закритото инвестиционно ведомство от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което отново поема контрола върху големите строежи и връща на общините разрешителните за по-малките проекти.

За да стане това обаче трябват редица законови поправки.

“Сега всички общини ще трябва да изчакват допълнително да се случат законодателните промени. Тези административни абсурди със създаването на това министерство, забавиха допълнително нещата за големите проекти. А по “Околна среда” голяма част от проектите надвишават бюджет от 10 млн. лв.”, обясни министърът.

Тя обясни, че причините за забавянията са различни. Става въпрос или за отказ на предишния кабинет през миналата година да плати за проектите, обжалвания или други административни проблеми.

Василева коментира, че след отблокирането на парите по ОПОС се работи за ускоряване на проектите, финансирани в предишния програмен период 2007-2013 г. Екоминистерството помагало сега на общините за обработка на документация и разплащане в нормални темпове.

Специално за проекта в Поморие заради процедурата по строителен надзор забавянето е седем месеца за пречиствателната станция и девет месеца за новата ВиК-мрежа. Това е наложило силно ускорен работен график, за вместване в определените от договорите крайни срокове.

“Любопитна подробност е това, че проектът за дълбоководното заустване трябваше да бъде съгласуван с Министерство на инвестиционното проектиране, защото попадаше в обхвата на проектите със стойност над 10 милиона лева. Девет месеца проектът е стоял в министерството, но не се е стигнало до финала – издаване на разрешение за строеж”, обясни Василева.

“Това, което в момента правим, е да ускорим всички проекти, които се изпълняват по “Околна среда”, за да се възползваме в максимална степен от възможностите, които ни дава европейската солидарност”, каза екоминистърът.

Сериозно забавяне има и в изпълнението на проектите за изграждане на регионални депа за отпадъци в страната, каза Василева при инспекцията на инсталацията в село Братово, която ще приема отпадъците на девет общини.

В добри темпове се движат проектите в Бургас, София, Стара Загора и Габрово. Рискови са проектите за изграждане на депа за отпадъци в Самоков, Разлог и община Бани, Русенско. По думите на министъра ще се направят опити да се спаси каквото е възможно до края на 2015-та, тъй като в следващия програмен период страната ни не може да разчита на европейски пари за такива дейности. Финансиранията ще са само по отношение на съоръжения за предварително третиране на отпадъци.

Относно интегрирания проект за водния цикъл на Созопол Василева смята, че “все още има възможност проектът да бъде финализиран в рамките на сроковете, които програмата позволява”. “Очаква се в края на юни да приключат дейностите, за да започнат изпитанията на съоръженията, което ще вмести проекта в сроковете за допустимост на оперативната програма и по нея могат да сертифицират разходи към ЕК до края на следващата година”, обясни екоминистърът.