Делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) ще се гледа от съдия Калина Илиева, която е командирована в Софийския градски съд от Софийския районен съд. Съдия Илиева е била преместена през лятото на миналата година.

Веднага след новината за избрания съдия се появиха и първите съмнения. Делото за фалита на КТБ е под номер 7549/2014. Софийският градски съд е длъжен да изпраща във Висшия съдебен съвет протокола от разпределението, но това не се е случило. На страницата на ВСС са публикувани протоколите на разпределените дела под номер 7548/2014 и 7550/2014.

Съдия Богдана Желявска, която се занимава с разпределението на делата в търговското и гражданското отделение на СГС, коментира пред “Дневник”, че “делото не може да не е там”. Но делото все пак го няма там.

Извън проблемите около разпределението на делото, проблем има и със статута на командирования съдия. Командироването на магистрати в по-горна инстанция е единственият възможен начин някой да бъде повишен, без да се явява на конкурс. Висшият съдебен съвет и шефовете в съдебната система са критикувани твърде често за тази практика, но тя продължава да се използва.

Освен заобикалянето на конкурса, командированите магистрати са по-податливи на външно влияние, защото мястото им в системата не е сигурно. Във всеки един момент те могат да бъдат преместени обратно в по-долустоящия съд, откъдето са дошли.

СГС реши да не се съобрази и с искането на голяма част съдебните репортери, които настояваха да присъстват при случайното разпределение на делото за КТБ, за да се гарантира, че то наистина ще е “случайно”. От съда не реагираха по никакъв начин на писмото.