Върховният административен съд (ВАС) ще разгледа във вторник жалбите, подадени от над 10 правоспособни собственици на автомобили срещу поскъпването на винетните такси. Първо съдебният състав трябва да се произнесе по тяхната допустимост, след което се очаква магистратите да заседават и по същността им.

Жалбите са насочени срещу постановление на Министерския съвет (МС) от 17 ноември 2015 г., с което бе изменена тарифата за таксите, които се събират от Агенция “Пътна инфраструктура”. 

С оспореното постановление кабинетът увеличи цената на винетките, като годишната за лек автомобил стигна 97 лв., или с 30 лв. повече от миналата година. 

Според жалбоподателите промените в постановлението са в нарушение на Закона за нормативните актове. По закон изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Заедно с това съставителите на проекта са длъжни да го публикуват на интернет страниците си, заедно с мотивите и да дадат най-малко 14 дни на заинтересованите от предлаганите изменения да изразят становище.

Жалбоподателите поискаха от ВАС да спре действието на новите цени, но съдебният състав отказа, защото в жалбите липсвали каквито и да е твърдения за евентуални вреди, които действието на постановлението би причинило.