Върховният административен съд (ВАС) изненадващо отказа да разгледа жалбите на основните акционери в Корпоративна търговска банка (КТБ) срещу отнемането на лиценза й от БНБ.

Определението на ВАС, с което се прекратява делото, може да бъде обжалвано пред петчленен състав на съда. Ако той го потвърди, процесът за обявяване на банката в несъстоятелност в Софийския градски съд ще бъде възобновен.

Определението на тричленния състав на ВАС, публикувано на сайта на съда във вторник, идва близо месец преди заседанието по същество, което бе насрочено за 9 февруари. Съдът обаче бе разкритикуван  от премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов за това отлагане във времето и публичното смъмряне явно е дало резултат.

Миналата седмица Горанов обяви, че има уверението на ВАС, че делото ще приключи по-бързо от предвиденото. Не стана ясно как е получил това уверение и дали е имало натиск върху съдиите за по-експресно решение в полза на БНБ.

С два на един гласа тричленният съдебен състав е оставил без разглеждане жалбите на основните акционери в банката “Бългериан акуизишън къмпани”, “Бромак” на Цветан Василев и на двамата миноритарни акционери Орлин Русев и Вера Ахундова с аргумента, че акционерите нямат пряк и личен правен интерес да обжалват решението на БНБ за отнемането на лиценза.

Административните съдии Таня Вачева и Иван Раденков приемат, че отнемането на лиценза на КТБ действително засяга икономическия интерес на акционерите в КТБ, но “не обуславя правен интерес от съдебното оспорване”.

Съдиите са записали в мотивите си, че правният интерес трябва да е пряк, но в случая носител на този интерес е КТБ, а не на отделните акционери в банката.

Третият член на състава Соня Янкулова обаче е изразила особено мнение, че жалбите трябва да бъдат разгледани.

Колегите й застъпват тезата, че единствено КТБ, представлявана от нейните органи, има правен интерес да обжалва отнемането на лиценза на банката, а акционерите са “засегнати косвено от предприетите от надзорния орган специални мерки”.

“В случая, в изпълнение на правомощието си по чл. 116, ал.2, т.6 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) надзорният орган е отстранил органите на “КТБ” АД и е назначил квестори съгласно чл. 116, ал.1, т.1 ЗКИ. Но това действие е извършено със съгласието на ръководните органи, тъй като административното производство по отнемане на лиценза е започнало с решение № 73/ 20.06.2014 г. за поставяне на банката под специален надзор, по изрично искане на представителите на “КТБ”АД. Това решение засяга интересите на банката и нейните органи, но то не е оспорено по надлежния ред, още повече, че е предизвикано от тях”, аргументира се ВАС.

Така съдът категорично отхвърля възможността частната банка да бъде представлявана по евентуалното дело срещу отнемането на лиценза й от отстранените изпълнителни директори, макар че някои юристи допускат това.

“Банковата дейност е строго регламентирана дейност, поради заложените важни интереси на обществото, а отнемането на лицензията оказва решаващо въздействие върху способността на банката – като неин адресат – да продължи да осъществява операциите си като действащо предприятие. Ето защо именно нейните интереси са пряко и непосредствено засегнати с решението за отнемане на банковия лиценз. А търговското дружество защитава интересите си в производството чрез своите органи”, обясняват логиката си съдиите Вачева и Раденков.

С тези аргументи ВАС отхвърля жалбите на акционерите “Бромак” ЕООД” (собственост на Цветан Василев – бел.ред.), “Бългериън Акуизишън Къмпани” (контролирано от Държавния инвестиционен фонд на Султаната на Оман – бел.ред.), отстранения изпълнителен директор на КТБ Орлин Русев и Вера Архундова.

Определението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване в седемдневен срок пред 5-членен състав на ВАС. Ако бъде потвърдено и на втора инстанция, това ще даде зелена светлина на делото по несъстоятелност на КТБ, което Софийският градски съд (СГС) спря в края на ноември м.г. до приключване на съдебния спор по отнемането на лиценза на частната банка.

Потърсен за коментар от Mediapool, адвокатът на “Бромак” Менко Менков изрази изненада от факта, че административните съдии са излезли с определение по казуса при положение, че насрочиха следващото си заседание за 9 февруари. Той обаче не пожела да коментира по същество мнението на ВАС преди да се запознае с него.

Отказ от правосъдие

Съдия Соня Янкулова излиза с обстойно обосновано особено мнение. Тя смята, че с определението си ВАС “ампутира” правата на акционерите в КТБ и прекрачва установената практика на Европейския съд по правата на човека. По ирония практиката на съда в Страсбург е формирана и от българско банково дело – “Капитал банк” срещу България”.

Съдия Янкулова смята, че процедурата за поставяне под особен надзор на банките е много по-различна от процедурата за обявяване в неплатежоспособност за останалите дружества. Според общите правила по обявяване във фалит интересите на дружеството се бранят пред съда от неговата управа. Общите правила обаче не са приложими към КТБ, защото управата на банката са квесторите, а те са назначени и зависими от БНБ. Те нямат интерес да защитят от фалит КТБ.

Съдия Янкулова заявява, че ВАС е трябвало да даде “изключително” право на акционерите да атакуват решението на БНБ за отнемане на лиценза. Централната банка отстрани всички шефове на закъсалата банка малко след поставянето й под особен надзор. Така единствени управници останаха квесторите.

Съдия Янкулова оспорва мнението на другите двама съдии, че шефовете на КТБ е трябвало първо да обжалват решението на БНБ за поставянето на банката по особен надзор и назначаването на квестори. Магистратът припомня, че сама управа е поискала КТБ да бъде поставена под особен надзор с идеята да бъде оздравена. Нейните представители е нямало как да знаят от самото начало, че ще бъдат отстранени, а банката накрая ще се окаже фалирана.

“Когато си дал съгласие да ти се прелее кръв, не значи автоматично, че се дал съгласие и да ти се ампутират двата крака”, казва съдия Соня Янкулова.

Магистратът сочи, че Съдът в Страсбург вече е приел приложимостта на Конвенцията за защита правата на човека по делата за банковите фалити (“Кредитна и индустриална банка” срещу Чехия”). После е приел, че се допуска изключения от общите правила, когато дружеството не може да се защити чрез своите управителни органи (“Агротексим и други срещу Гърция”).

Най-подробното решение на ЕСПЧ обаче е създадена по българско дело – “Капитал банк срещу България”. В него съдът приема, че акционерите могат да получат изключителни правомощия да обжалват решения на управата на банката, когато тя е в явен конфликт на интереси с интересите на банката. В случая квесторите са назначени от БНБ и управляват КТБ, а БНБ отне лиценза на банката, т.е. те са в явен конфликт на интереси

В края на своето особено мнение съдия Соня Янкулова директно обвинява останалите двама съдии, че са допуснали да се стигне до отказ от правосъдие в случая с КТБ.