Противоконституционна е забраната на гражданите да предават своите отпадъци срещу пари и задължаването им да правят това безвъзмездно на общински площадки. Това реши в петък Конституционният съд на България три дни преди в сила да влезе новата разпоредба в Закона за управление на отпадъците, която бе приета през 2012 г. от ГЕРБ.

 

Така се решава и заформящият се от 13 юли 2014 г. проблем с невъзможността физическите лица да продават черни и цветни метални отпадъци, хартия и пластмаси, от което в момента се прехранват хиляди роми, а и много хора почистват дворовете си и изкарват някой лев по този начин. От понеделник те трябваше да предават отпадъците си за вторични суровини без пари на общински площадки, каквито обаче няма изградени в нито едно кметство.

 

ГЕРБ въведе тези изисквания с мотива, че по този начин ще се спрат кражбите на електрически и телекомуникационни кабели, жп мрежата и релсите, капаци на шахти на ВиК-дружествата и др. Рециклиращите организации обаче предупредиха, че не е това начинът за справяне с проблемите с кражбите на инфраструктура за предаване за скрап, които нанасят щети за милиони на фирмите. Те обвиниха също, че поправките са направени в полза на оползотворяващите организации, които да си осигурят безплатен ресурс за преработка, от който са печелят.

 

Затова и 61 депутати още през миналата година поискаха от Конституционния съд да обяви изцяло или частично за противоконституционни 25 разпоредби от Закона за управление на отпадъците. Съдът обаче е решил, че такава е само разпоредбата за безвъзмездното предаване на вторичните суровини.