Отстраняването на председателя на унгарския Върховен съд през 2012 г. заради критиките му на законодателните реформи на правителството представлява нарушение на свободата на изразяване и правото на справедлив процес. Това постановява Европейският съд по правата на човека в Страсбург в днешното си единодушно решение по делото Бака срещу Унгария, съобщи сайтът “Правен свят”.

Делото е образувано по жалба на Андраш Бака от 14 март 2012 г. и придвижено от съда с приоритет. В жалбата се излагат оплаквания за предсрочното прекратяване на мандата на Бака като председател на Върховния съд на Унгария и липсата на достъп до съд, за да оспори прекратяването.

Съдът установява, че достъпът му до съд е бил възпрепятстван не чрез законодателно изключване, а по-скоро поради факта, че предсрочното прекратяване на мандата му е било предвидено в новата унгарска конституция. Поради тази причина то не подлежи на никаква форма на съдебен контрол.

Установено е също така, че отстраняването на Бака е заради неговите публични критики към политиката на правителството по отношение на съдебната реформа, докато е бил председател на Върховния съд.

В този контекст Европейският съд подчертава неведнъж изразяваната от него теза, че страхът от наказание, като например загубата на съдебна длъжност, може да има “смразяващ ефект” върху магистрати. Така те са заплашени при упражняването на свободата си на изразяване и може да ги обезкуражи да отправят критични забележки към работата на публични институции или политики.

Андраш Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург цели 17 години – от 1991 до 2008 г.

Непосредствено след това, през 2009 г., е бил избран от парламента на Унгария за председател на Върховния съд с мандат от шест години, който трябваше да изтече през юни 2015 г. В това си качество той е и ръководител на Националния съвет на правосъдието. Негово задължение е било да изразява мнение по законите, приемани от парламента, които засягат съдебната власт.

В периода между февруари и ноември 2011 г. той е разкритикувал някои законодателни реформи – включително предложението за намаляване на задължителната пенсионна възраст за съдиите от 70 до 62 години. Мнението си той е изразявал чрез своя говорител, чрез публични писма или комюникета, включително и на други членове на съдебната власт, както и в реч пред парламента.

Европейският съд не се е произнесъл по въпроса за полагащото се на Бака обезщетението. Това ще стане, ако унгарското правителство не успее да постигне споразумение по този въпрос с него.