Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва в най-кратки срокове да извърши необходимата проверка и да даде убедителни отговори за проблемите с разпределението на делото за фалита на КТБ, настоя в сряда с отворено писмо Съюзът на съдиите в България (ССБ). Магистратската организация смята, че съдебният съвет е длъжен да отговори защо в този случай организацията по разпределението на делата не е сработила.

Проблемът с делото за фалита на КТБ възникна в началото на седмицата в Софийския градски съд. Оправданието на ръководството на съда е, че ”срив на интернета” е направил така, че протоколът за разпределението на делото за фалита на КТБ не е бил изпратен във ВСС, което е задължително.

Преди това системата за случайно разпределени на делата в съда случайно бе възложило делото на командированата от районния съд Калинка Илиева. Командированите съдии лесно могат да изпаднат в зависимост, защото могат да бъдат върнати обратно в по-долния съд по всяко време.

Тя обаче си направи отвод, а системата връчи делото на нов съдия – Иво Дачев. Тук отново има съмнения, защото при това разпределение делото бе записано под нов номер, а то трябваше да запази стария си.

ССБ напомня на ВСС, че преди година са направени конкретни предложения за подобряване на процеса по разпределението на делата. Организацията допълва, че все още не са опровергани съмненията за възможни манипулации на системата за случайното разпределение на делата.

”Още в деня на оповестяване на нашето становище, от името на ВСС беше публикувано изявление, в което се оспориха значителна част от доводите ни”, напомнят съдиите.

ССБ посочва на Висшия съдебен съвет, че делото за фалита на КТБ е поставено във фокуса на общественото внимание поради изключителното му значение. ”В същото време, то е повод да се съобразят многократно изразяваните в публичното пространство съмнения и критики към начина, по който се разпределят делата и в частност – към констатираните множество нарушения в този процес”, казват от съдийската организация.

Според нея висшият орган на съдебната власт е длъжен да предприеме всички адекватни и ефективни мерки, гарантиращи спазването на принципа за случайно разпределение на делата.