Месечната инфлация за ноември е минус 0.2 на сто, отчита Националният статистически институт. Инфлацията от началото на годината е минус 1.9 процента, а годишната инфлация за миналия месец е минус 1.5 на сто. За октомври статистическите данни показаха повишение на цените на месечна база от 0,5 на сто и годишна дефлация от 1,4 процента.

В групата на храните и безалкохолните напитки се наблюдава лек спад от 0,6 на сто за месеца, а на годишна база няма движение, отчита НСИ. При алкохола и тютюневите изделия се наблюдава ценово повишение от 0,4 на сто за месец и 1,2 процента за година. При облеклото и обувките тенденциите са различни, като за месец цените са се повишили с 0,6 процента, а за година е отчетен спад от 0,4 на сто.

При харчовете за дома – наеми, текущ ремонт и комунални разходи, се отчита 0,2 на сто спад през ноември спрямо октомври, а в сравнение с единадесетият месец на миналата година понижението на цените е 7,1 процента. Цените на обзавеждането и електроуредите също намаляват – с 0,2 на сто за месец и с 0,8 процента за година.

В здравеопазването цените са паднали с едва 0,1 на сто за месец, но за година поевтиняването е с 2 процента. При образованието цените през ноември са се запазили на октомврийските си нива, които са с 0,9 на сто над равнището от единадесетия месец на 2012 година.

В посока надолу е движението на цените в транспортния сектор – с 0,2 на сто на месечна база и 1 процент за последните дванадесет месеца. Обратни са тенденциите в сферата на съобщенията, където ценовите повишения са с 0,1 процента спрямо октомври и с 0,5 процента в сравнение с ноември миналата година.

При развлеченията се наблюдава понижение на цените от 0,1 на сто за месец, но за година те са ни излезли с 0,4 на сто по-евтини. В ресторанти и хотели обаче през ноември сме плащали с 0,3 на сто повече спрямо октомври и с 2,6 процента по-солено от ноември миналата година.