Спортни отбори ще могат да ползват Авиоотряд 28 за своите пътувания само след одобрението на министър-председателя. Това съобщи министърът на транспорта Данаил Папазов.

Заявката за полета ще се издава от спортното министерство по преценка на спортния министър. Папазов допълни, че Авиоотряд 28 ще може да се използва не само от националните отбори, а от всички спортни отбори, когато се отнася за събития от важно значение за страната.

На 9 април правителството прие нов устройствен правилник на Авиоотряд 28, който отразява направените изменения в Закона за гражданското въздухоплаване. С тях авиационният оператор бе преобразуван от първостепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет във второстепенен разпоредител към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще осъществява контрол върху дейността му.

Устройственият правилник определя дейността, функциите и състава на Авиоотряд 28, реда за осъществяване на полети, финансирането му. Той забранява извършването на частни полети, като единствено МВР и здравното министерство ще могат да използват самолетите при спешни случаи.