Министерството на труда и социална политика ще направи преглед на дейностите, разписани в проекта на План за действие по интеграция за 2014 г., съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Най-неотложните мерки, които ще бъдат осигурени на чужденците, получили международна закрила, са курсове по български език и преход към професионално обучение, е станало известно след среща на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков с Роланд-Франсоа Вейл, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) за България.

Вицепремиерът е съобщил, че вече се изпълняват дейности, заложени в плана, който предстои да бъде приет от Министерския съвет (МС). Документът е част от изпълнението на Националната стратегия за интеграцията на лицата, получили международна закрила в България, приета от МС на 4 юли т.г. В момента тече процедура по номиниране на членове от заинтересованите институции за участие в Националния съвет по миграция и интеграция.

Познаването на българския език е основа за успешната интеграция на бежанците, подкрепяме усилията на правителството в тази насока, е казал Роланд-Франсоа Вейл, цитиран в съобщението. По думите му представителството на ВКБООН може да помогне на страната с техническа помощ, експертиза и обучения на новопостъпили служители. Той се е позовал на данни от Държавната агенция за бежанците, според които от началото на годината 4500 лица са получили бежански и хуманитарен статут в България.