Сметната палата да се ръководи от петима души – председател, двама заместници и двама членове, които да участват само в гласуването на одитите на институцията. Това решиха депутатите от бюджетната комисия в парламента при второто четене на новия Закона за Сметната палата, предложен от председателя на комисията Менда Стоянова (ГЕРБ) и група народни представители.

Това всъщност е промяна на първоначалното намерение на вносителите да намалят членовете на ръководството на одитната институция от девет на трима. В четвъртък Стоянова предложи нов текст, според който и петимата души в ръководството на Сметната палата ще се избират от парламента. Двамата членове ще се предлагат от Института на дипломираните експерт счетоводители и от Института на вътрешните одитори в България. След изслушване те ще се одобряват от парламента.

“Тези двама членове няма да имат постоянни управленски функции, а ще участват в заседанията, когато се обсъждат докладите. За да се приемат те, трябва да има 4 гласа “за”, обясни Стоянова. Тя добави, че така ще е сигурно, че поне един от двамата членове, предложени от професионалната гилдия, е подкрепил документите.

Двамата членове, предлагани от професионалните организации, ще получават заплащане само за участието си в заседанията на ръководството. Депутатите решиха, че месечното им възнаграждение може да е максимум 50% от заплатата на председателя на одитната институция. Заместник-председателите ще вземат 90% от заплатата на шефа. Цялото ръководство ще е със 7-годишен мандат.

Намаляването на броя на хората в ръководството на Сметната палата ще доведе до смяна на сегашната управа, включително на председателя Лидия Руменова. Тя беше избрана на поста в края на април 2014 г., след като тогавашните управляващи от БСП и ДПС приеха поредния нов закон за институцията.

Освен въпроса за броя на хората в ръководството на Сметната палата, още една от спорните идеи в новия закон за институцията претърпя редакция между първото и второто му четене. В първоначалния вариант на документа беше записано, че одитната институция няма да проверява общини с бюджет до 10 млн. лв. Това предложение предизвика критики от БСП и от сегашното ръководство на палатата с мотива, че при одитите на тези местни власти се откриват доста нарушения. В окончателните текстове, предложени за гласуване, е записано, че тези общини ще се проверяват не всяка година, а през период, определен от Сметната палата, и при оценка на риска.