Всеки разход над 1000 лева на партиите да бъдат декларирани, предлага Сметната палата. Предложението е изпратено от председателя на палатата проф. Валери Димитров до председателя на парламента Михаил Миков.

Сметната палата e взела това решение поради необходимостта да се повиши прозрачността при разходването на средствата на политическите партии, както и с цел да се осигури възможност институцията да упражнява ефективен контрол върху тяхната финансова дейност, приходите и разходите им, мотивират се от одитната институция.

Новото задължение на партиите трябва да бъде предвидено с изменение и допълнение на Закона за политическите партии.