Призивите за оставки се разминават с очакванията за развитие на членовете на Висшия съдебен съвет. Това каза в „Годината” на Дарик Соня Найденова – представляващ състава на управляващия съдебната система орган.

„Нашето виждане е изпълнение на ангажиментите, които сме поели в началото на мандата”, посочи тя.

Найденова повтори, че се търси решение за промяна на системата за случайно разпределение на делата и до една година се очаква промяна в тази посока.

„Опитът в самостоятелно управление от професионален постоянен Висш съдебен съвет е от 2007 г. Законът възлага доста ангажименти на Съвета, които той, когато ги изпълнява пълноценно и качествено, може да покаже, че е способен да управлява. Мисля, че това, което е свършено от нашите предшественици, членове на първия постоянно действащ ВСС, както и от нас, показва, че всяко ново начало на процес на налагане на стандарти и централизирано управление водят до по-добри резултати”, заяви Найденова.

„Миналата година помолихме БАН да определи техен експерт да изследва логиката на системата за случайно разпределение на делата. Заключението беше, че случайното разпределение няма нищо общо с равномерното натоварване на съдиите”, посочи Найденова.