Законопроект, с който се създава нова разузнавателна служба и се прилага лустрация за бивши кадри на Държавна сигурност и армейското разузнаване преди 1989 г., внесоха депутати на Реформаторския блок. Според проекта новата структура ще се нарича Държавна агенция за разузнаване (ДАР) и ще обедини съществуващите Национална разузнавателна служба (НРС) и служба „Военна информация”.

Държавната агенция за разузнаване ще прилича на ДАНС, но ще събира външнополитическа, военна и икономическа информация.  Тя ще е пряко подчинена на премиера, председателят й ще се назначава с указ на президента, а заместниците му – от Министерски съвет. ДАР ще се контролира от Народното събрание и Сметната палата.

Генерал Атанас Атанасов определи новата агенция като „огледална на ДАНС”, която събра преди години контраразузнаването и военното контраразузнаване.

„Крайно време е да се регламентира законово тази дейност, защото 25 години българските разузнавателни служби работят без законова регламентация. С този закон се създава единна разузнавателна служба, с която се премахва дублирането на функции на сега съществуващите две разузнавателни служби. Също така се премахва нездравата конкуренция, която съществуваше между тях толкова години и нещо важно, дейността по разузнаване на българската държава ще бъде ръководено от едно място, задачите ще бъдат поставяни от едно място. Така се подобрява координацията между институциите”, обясни ген. Атанасов.

В срок от пет години след напускане на Държавната разузнавателна служба, служителите няма да имат право публично да афишират работата си, нито да контактуват с източници на информация, пише още в проекта.