Депутатите избраха Ралица Агайн и Владимир Савов за членове на Комисията за финансов надзор. Ралица Агайн ще е зам.-председател на КФН. Двамата влизат в състава на комисията на мястото на Антония Гинева и Борислав Богоев, чийто мандат е изтекъл през юни 2013 г.

Предложенията са на председателя на КФН Стоян Мавродиев. Мандатът на Агайн и Савов е за 6 години.

Пред народните представители Ралица Агайн заяви, че предстоят законодателни промени: “Промените се налагат, поради изменение на европейски норми и поради увеличаване на защита на потребителите”, коментира Агайн.

В гласуването участваха 144 народни представители, от които 128 бяха „за”, 9 – „против”, а 7 се въздържаха.