За получаването на достъп до класифицирана информация ще се преминава и през проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност, като ДАНС и ДКСИ ще преценяват кой е бил доносник и не е достатъчно надежден да работи с тайни. Това е предвидено в проект за промени в Закона за класифицираната информация, внесени от ГЕРБ и Реформаторския блок.

Ако проектозаконът мине през парламента, това ще наложи проверки на стотици държавни служители с допуск до класифицирана информация.

Друг основен момент в предложените промени е и изискването тези служители да декларират дали принадлежат към неформални тайни общества или организации.

Проектозаконът тепърва ще се обсъжда между партиите, които подкрепят правителството.

“Целта на промените, които предлагаме, е да отпаднат всякакви съмнения, че хората, които работят с държавните тайни, имат някаква зависимост или може да им бъде упражнен някакъв нерегламентиран натиск”, заяви един от вносителите – Петър Славов от Реформаторския блок.

Според проектозакона в случаите, в които Комисията по досиетата установи принадлежност на даден служител към бившите служби ще информира Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКС) и ДАНС, която ще разгледа подробно казуса и ще се произнесе за надеждността му от гледна точка на “сигурността и опазване на тайната”.

“Ако се докаже, че въпросният служител не е бил доносник, а наистина е защитавал
държавата, да може да получи достъп до класифицирана информация”, обясни депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров.

Несъгласните ще могат да обжалват пред Върховния административен съд.

Методи Андреев от ГЕРБ, който е бивш председател на комисията по досиетата, мотивира промените с неравнопоставеността между лицата в списъка на публичните длъжности и дейности – премиер, депутати, висши магистрати, кметове, общински съветници, които се проверяват за принадлежност към ДС, и тези, които работят със секретни данни, за които
няма такова изискване.

Според вносителите промените са съобразени с практиката на Конституционния съд по т.нар. лустрационни норми и не противоречат на основния закон.

Методи Андреев обясни, че тези служители ще трябва и да декларират дали принадлежат към неформални тайни общества или организации, което също е свързано с пряката дейност, която те ще осъществяват с работа с класифицирана информация.

Той обясни наскоро, че тайни общества “сериозно са навлезли в ДАНС”. По думите му става дума за масони, а навлизането им ставало по линия на обучение в Университета по библиотекознание и информационни технологии, чиито ректор е Стоян Денчев.

Законопроектът не е съгласуван с Комисията по досиетата, но председателят й Евтим Костадинов го оцени положително пред Меdiapool и коментира, че органът разполага с необходимите ресурси да извърши проверките.