Върховният административен съд (ВАС) даде в понеделник ход на делото по няколко жалби срещу отнетия от Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) лиценз на “Корпоративна търговска банка” (КТБ).

В заседанието на магистратите обаче не успяха да вземат участие юрисконсултите на Централната банка Нина Стоянова и Нели Драганова, тъй като се оказа, че те са изпратени еднолично от нейния управител Иван Искров, а не представляват УС на БНБ, който се явява ответник по казуса.

Съдиите Таня Вачева, Соня Янкулова и Иван Раденков удовлетвориха молбата на представителите на мажоритарния акционер в КТБ – “Бромак” ЕООД”, отстранявайки Стоянова и Драганова с мотива, че нямат годни пълномощни по делото, тъй като представляват юридическото лице БНБ, а не органа, издал оспорвания акт – УС на Централната банка.

Освен това ВАС допусна до участие в делото самата “Корпоративна търговска банка”, приемайки, че тя безспорно е заинтересована страна по казуса дали отнемането на лиценза й е било законосъобразно.

Така върховните съдии стигнаха до решението да отложат разглеждането на процеса за 9 февруари догодина, давайки възможност на представителите на БНБ и КТБ да изразят становища по всички искания и възражения, направени от страните в спора по време на заседанието в понеделник.

За “Бромак”, собственост на обвиняемия за източването на 206 млн. лева от КТБ Цветан Василев, в залата се явиха адвокатите Менко Менков и Людмил Ангелов. Дружеството е мажоритарен собственик на частната банка, държейки 50.66% от акциите й. Вторият по големина акционер “Бългериън Акуизишън Къмпани” бе представен от адвокатите Ангел Ганев и Георги Цветков.

Отстраненият изпълнителен директор и акционер в КТБ Орлин Русев, чиято жалба също бе допусната за разглеждане от ВАС, се появи с адвокат Янко Янков. Последният жалбоподател, явяващ се страна в процеса – акционерът Вера Архундова, обаче нито се яви пред съда, нито изпрати свой адвокат. Тя бе пратила молба за отлагане на делото, придружена от болничен лист за периода между 12 и 16 декември.

Съдът обаче отхвърли молбата й, тъй като в болничния лист не бе посочен режим на лечение, нито причина, по която Архундова е била възпрепятствана да се яви, въпреки че е редовно призована.

Както Mediapool съобщи в петък, до делото не бяха допуснати жалбите на над 20-има вложители в КТБ, тъй като ВАС прие, че те нямат правен интерес да участват в спора. Мотивът на магистратите е, че вложителите с гарантирани влогове ще си получат парите, а тези с надгарантирани – ще имат възможност да си търсят правата по гражданско-правен път или след разпродаването на активите на банката, ако тя фалира. Това становище на ВАС в момента се обжалва пред 5-членен състав на съда, но няма произнасяне.

Всички искат независима експертиза на състоянието на КТБ

Всички представители на присъстващите в залата страни по казуса заявиха в изложенията си пред съда, че настояват за назначаването на съдебно-счетоводна и съдебно-икономическа експертизи, които да установят какво е точното състояние на КТБ.

Според адвоката на Орлин Русев – Янков, именно това е “единственият възможен начин да се упражни съдебен контрол над оспорвания акт на УС на БНБ”. Той отбеляза, че ако се окаже вярно и твърдението, че квесторите на Централната банка са били назначени в КТБ в нарушение на Закона за кредитните институции, самото отнемане на лиценза й ще бъде нищожно.

Затова и той поиска от ВАС да задължи БНБ да предостави по делото декларациите на квесторите за липса на отношения между тях и вложители в частната банка, поставена под специален надзор през юни, както и декларациите им, че досега не са участвали в управлението на фалирала банкова институция. Янков поиска и надзорния отчет на КТБ за 2013 г., както и становищата по него, направени от проверяващите го.

Людмил Ангелов, представляващ “Бромак” заедно с Менков, очаквано поиска от върховните съдии да назначат същата експертиза, като се обърнат за помощ при определянето на вещи лица към Федерацията на европейските счетоводители.

Освен това юристът помоли съда по делото да бъде изискано решението, с което Народното събрание е избрало за подуправител на БНБ Цветан Гунев, също обвиняем по делото за източването на КТБ и отстранен от длъжност от съда. Според Ангелов отсъствието на Гунев от заседанието на УС на БНБ, на което е взето решението за отнемане на лиценза на КТБ, прави самият акт нищожен.

“Той (Гунев – бел.ред.) може да бъде заместван единствено като ръководител на управление “Банков надзор”, но не и като член на Управителния съвет на БНБ”, аргументира доказателственото си искане адвокатът на “Бромак”.

Людмил Ангелов поиска още от съда да спре настоящото дело, посочвайки, че от името на клиента си е завел иск за прогласяване за нищожно на решението на БНБ за назначаване на квесторите в КТБ Станислав Лютов и Елена Костадинчев. По тази причина той настоява разглеждането на казуса за лиценза на КТБ да продължи едва след произнасянето на съда по въпросния иск.

Заедно с колегата си Менков, двамата поискаха и отвод на съдебни състав. Мотивът им беше, че и тримата съдии – Таня Вачева, Соня Янкулова и Иван Раденков, са участвали в различни състави, които вече са отхвърлили като недопустими жалби на вложители по делото.

Според Менков този факт ще повлияе на решението на съда по друго искане на адвокатите на “Бромак” – делото във ВАС да бъде спряно до произнасянето на 5-членен състав на съда по всички жалби на вложители в КТБ срещу недопускането им като страна в процеса.

Емилия Маскръчка от Върховната административна прокуратура (ВАП) пък разви теза, че по този казус за страни могат да бъдат конституирани единствено УС на БНБ, като орган, отнел лиценза на КТБ, както и самата частна банка, бидейки потърпевша от акта на Централата банка.

ВАС отхвърли искането за отвод и претенциите на вложителите

След около 30-минутно съвещание съдиите Вачева, Янкулова и Раденков отказаха да си направят отвод, приемайки, че за това липсват каквито и да е основания. По отношение на претенциите на вложителите в КТБ, магистратите посочиха, че те нямат качеството на акционери. Съдът отхвърли и искането за спиране на делото до произнасянето на втората инстанция за допустимостта на жалбите на вложителите.

ВАС обаче прецени, че е необходимо да даде възможност на БНБ и КТБ да дадат становища по останалите доказателствени искания, направени в понеделник от страните. За целта магистратите задължиха двете банки да депозират позициите си по казуса в 7-дневен срок от датата на получаване на известието за определението на съда.

“Основните ни оплаквания са в две посоки. Едната е за процесуалната незаконосъобразност на решението, а другата за липсата на материална законосъобразност. Решението е прието от незаконен състав на УС на БНБ, защото не е участвал Цветан Гунев, който в момента на взимане на решението не е бил отстранен от длъжност и не е бил поканен да участва в заседанието на УС. Другото основно искане е по отношение на това как са обосновали решението си УС, след като доклад по административната преписка няма. Те първо са си взели самостоятелно решение преди да постъпи какъвто и да е доклад на квесторите, какъвто доклад твърдим, че не е постъпвал и са взели решението за отнемането на лиценза без да има такъв доклад. Тези доказателства не съществуват по делото. Къде са тези доказателства? За това искаме международна независима експертиза, която да установи дали банката е имала капиталова неадекватност и какво се случва с банката от момента на встъпването на квесторите в управление. Другото ни оплакване е, че тези хора на некомпетентни да вземат тази длъжност”, коментира извън залата адвокатът на “Бромак” Менко Менков.

Отстраненият изпълнителен директор и акционер в КТБ Орлин Русев пък заяви, че с останалите му колеги ще направят опит да представляват частната банка по делото във ВАС, въпреки че и в момента тя се ръководи от квесторите на БНБ.

Това е поредният казус, който трябва да бъде изяснен от върховните съдии, тъй като според някои тълкувания в този случай банката с отнет лиценз трябва да се представлява пред съда от управителния си орган, макар и да е поставена под особен надзор. Според други – във ВАС трябва да се явят квесторите на БНБ, но по този начин Централната банка би се оказала с представители на две различни страни в процеса.

Първото заседание на Върховния административен съд по делото бе предшествано от малобройно събиране на вложители в КТБ пред сградата на съда. Те проведоха мълчалив протест под надслов “За ВАС е изпит КТБ”, призовавайки за прозрачност. Някои от присъстващите успяха да влязат и в съдебната зала, въпреки че мястото в нея бе силно ограничено. Сред тях бе и известният естраден певец Васил Найденов, чиято жалба срещу отнемането на лиценза на КТБ също не бе допусната за разглеждане.