Разрастващият се в последните два дни безпрецедентен протест на съдии от Софийския градски съд (СГС) и Софийския районен съд (СРС) срещу ръководството на първия, намери своето контрапроявление под формата на няколко подписки и една декларация в защита на статуквото.

Според неофициална информация на Mediapool сред деловодителите и секретарите в СГС от четвъртък се разпространява подписка в защита на председателя на съда Владимира Янева и заместничките й Петя Крънчева и Богдана Желявска, чийто оставки бяха поискани от 40-има редови съдии в двете съдилища.

Става въпрос за отворено писмо, в което съдебните служители са карани да се подписват в знак на одобрение към дейността на настоящето ръководство, разказаха източници от Градския съд.

От съда заявиха пред Mediapool, че действително сред деловодителите и секретарите се разпространяват подобни подписки, но те не са инициирани от ръководството, отричайки, че може да става дума за някаква форма на натиск.

В същото време обаче до съдебните репортери бе изпратена декларация на Българската съдийска асоциация, насочена срещу “безпрецедентния натиск, на който е подложена съдебната система”. Въпросната организация е оглавявана от Богдана Желявска, от чийто имейл бе разпратена позицията.

В нея не се атакуват директно отворените писма на съдиите от СГС и СРС, но се изразява мнение, че публичното обсъждане на съмненията около случайното разпределение на делата “води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху съдията чрез всякакви средства, включително и чрез използването на масовата информация”.

“Принизяването на работата на съдиите до натискане на един бутон и изнасянето на неверни факти в публичното пространство, изместването на дебата за съдебната реформа с публични изяви от типа “Осанна” и “Разпни го”, което се наблюдава през последните две седмици, сериозно уврежда обществения образ на съдебната система. Недопустимо е висящи дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за “правота” на някоя от страните по спора”, заявяват от асоциацията на Желявска.

Именно зам.-председателката на СГС се оказа в епицентъра на един от скорошните скандали, след като се оказа, че докато физически е била на заседание на Гражданския съвет към ВСС, от служебния й компютър в съда са били разпределяни дела. Желявска отговаря за случайното разпределение на казусите в Градския съд.