Предстоят промени в Закона за конфликт на интереси, заяви заместник-председателят на Народното събрание Мая Манолова. По думите й Комисията за конфликт на интереси трябва да работи като колективен орган и решенията да не се взимат еднолично от председателя на комисията.

По думите на Манолова скандалното тефтерче на Златанов е разбунило страстите в обществото: „Хората се възмутиха защо Комисията за конфликт на интереси, която трябва да следи за измами и корупция сред хората във властта, на практика е била подвластна на икономически и политически влияния”.

Сред предложенията е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да започне да работи като колективен орган, а не всички решения да се вземат еднолично от нейния председател.

„Предлагаме също да има случаен принцип при разпределяното на преписките – да има един комисар, по един член на комисията, докладчик по всяка преписка. Експертите, които ще работят по нея също да се разпределят на случаен принцип”, обясни Манолова.

Според Мая Манолова трябва да има ясни правила и процедури за начина, по който ще се избират членовете на тази комисия: „Нека да кажа, че тя в момента работи в намален състав след подаването на оставки на двама от членовете на тази комисия, останалите трима също предстои да бъдат сменени, тъй като по отношение на тях важат правилата на предстоящата ротация, така че след седмици в тази комисия няма да има членове. За това и бързаме с промените в Закона за конфликт на интереси, за да може новите членове в тази комисия да бъдат избрани по едни ясни и прозрачни правила пред очите на цялото общество. Да има ясни процедури за избор на членовете на тази Комисия както от квотата на Парламента, така и от Министерски съвет, и от президента”.