Над 16 години в затвора не са достатъчни за превъзпитанието на осъдения за наркоразпространение Васил Маникатов и той не трябва да бъде предсрочно освобождаван. Това е позицията на Софийската градска прокуратура, която протестира определението на Софийския градски съд (СГС) от вчера, с което беше уважена молбата на затворника.

Съдия Вера Чочкова от СГС прие, че Маникатов е зад решетките 16 години и 5 месеца, с което е изтърпял повече от половината от наложените му наказания от общо 23 години. В констатациите на затворническата администрация се казвало, че той се ползва с добро име и изпълнявал разпорежданията на служителите, а рискът от рецидив е сведен до минимум. Затова първата инстанция уважи искането на Маникатов за предсрочно освобождаване, но с 6-годишен изпитателен срок и срещи с пробационен служител за 2 години.

Прокуратурата обаче е на мнение, че определението на съда е неправилно и незаконосъобразно. Затворникът изтърпява поотделно две наказания за разпространения на наркотици, като едното е от 8 години, а другото – 15 години, сформирано чрез групиране на наказания по няколко отделни присъди.

„Не са налице доказателства за неговото поправяне и с оглед обществената опасност като деец и тежестта на извършените от него престъпления е необходимо да изтърпи я цялост наложените му наказания“, е позицията на прокуратурата.

Предстои окончателно произнасяне на Софийския апелативен съд.