Прокуратурата на Република България получи антинаградата “Катинар” на програма “Достъп до Информация” (ПДИ) за институция, която не изпълнява задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и нарушава правата на гражданите.

ПДИ връчи годишни награди в шест категории за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Антинаградата за прокуратурата се присъжда за цялостна и задълбочаваща се непрозрачност на нейната работа, отбелязват от ПДИ.

Конкретни примери за това са отказите да се разкриват имената на наблюдаващите прокурори по знакови дела, да се предоставят отчетните доклади за последните 10 години на основание служебна тайна (макар един от тях да е публикуван в интернет), отказите да се предоставят докладите относно злоупотреби със специални разузнавателни средства с необосновано позоваване на служебна тайна.

Заслужават отбелязване още отказите на Софийска градска прокуратура да предостави данни относно постановени оправдателни присъди и върнати от съда дела с мотива, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната, както и относно броя на преписките, по които е работил като следовател Делян Пеевски, посочват още от ПДИ.

В категориятаНай-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация” антинаграда „Вързан ключ” се присъжда на Министерство на труда и социалната политика

за практиката им, когато предоставят информация по електронна поща да искат от заявителите да се явят на място в министерството, за да подпишат протокол, и едва след това да получат информацията по мейл.

Награда „Златен ключ” за гражданин, най-активно използвал правото си на информация  се присъжда на Борис Рангелов, студент в СУ

– за систематично и последователно упражняване на правото на достъп до информация от висок обществен интерес. През годината, благодарение на търсенето на Рангелов, са разкрити данни относно разходите направени от Министерство на вътрешните работи по опазване на обществения ред по време на гражданските протести в периода юни 2013 – юли 2014 г.

Почетна грамота получава Карен Кузуян за активното използване на Закона за достъп до обществена информация по повод разрешаването на проблема с безстопанствените кучета в Силистра.

В категорията “Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация”

награда се присъжда на Сдружение с нестопанска цел „Национален съюз единство” за упоритото им и последователно търсене на информация, свързана с проекта „Южен Поток“.

С помощта на ПДИ Сдружението заведе съдебно дело срещу Министерство на икономиката и енергетиката заради отказа му да предостави документите, свързани с проекта. Вследствие на широкия обществен отзвук на делото и обществения интерес по темата на 04 септември 2014 година Министерство на икономиката и енергетиката публикува на своята интернет страница документи по проекта “Южен поток”.

В категория “Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация” награда се присъжда на Светла Василева, в. „Дума” – за системно и целенасочено търсене на информация по обществено значими теми, водене на дела и отразяването на всеки етап от случаите в публикации. През последната година журналистката използва ЗДОИ за да получи информация от различни институции – Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, от Столична община и др.

Почетни грамоти получава Спас Спасов, кореспондент на в. „Дневник” и „Капитал” за Варна – Спасов подкрепя повечето си разследвания с официални документи и не се притеснява да защитава правото си на достъп до информация в съда. Журналистът е отличен за разследванията си: „Проект за прахосване на 1 милион“ и „Колко струва загубата на Варна в конкурса за Столица на културата 2019“.

В категорията “Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” награда ”Златен ключ” се присъжда на Община Банско – за демонстрираното желание на общината да подобрява прозрачността в работата си и да улеснява достъпа до информация за граждани.

Почетна грамота получава Община Алфатар за подобряване на системата за прозрачност, за бързите отговори на заявления, доказателство за което са резултатите в Рейтинга на ПДИ на активната прозрачност на институциите.

Грамота получава и Министерството на вътрешните работи при служебното правителство. Само за няколко седмици МВР под ръководството на служебния министър направи сериозни стъпки за подобряване прозрачността на министерството.