До 2 млн. лв. санкция ще се налагат на мобилните оператори при нарушаване на задълженията за прилагане на максимални цени на едро и дребно за роуминг услуги. Това предвиждат промени в Закона за електронните съобщения, които предстои да бъдат одобрени от кабинета в сряда, съобщи правителствената информационна служба.

Промените в Закона за електронните съобщения са свързани с въвеждането в пълнота в националната уредба на регламентите относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Европейския съюз.

С измененията се въвеждат пропорционални и възпиращи санкции за нарушаване на регламента – от 400 хил. до 2 млн. лв. при нарушаване на задълженията за прилагане на максимални цени на едро за роуминг услуги, от 50 хил. до 2 млн. лв., когато нарушенията са по отношение цените на дребно и от 10 хил. до 100 000 лв. за нарушения на задължения, свързани с информиране на потребителите за техните права при ползване на роуминг услуги.

Министрите ще одобрят и промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Те са свързани с прецизиране на съществуващите разпоредби относно реда и условията за издаване на съответните документи за износ, внос и трансфер на химически вещества и техните прекурсори.

Правителството ще предложи на президента да издаде указ за удостояване с орден “Стара планина” на доц. Атанас Щерев за заслугите му в областта на репродуктивната медицина и развитието на модерното акушерство и гинекология.

За председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ще бъде определен заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков.

За съпредседател от българска страна на междуправителствените комисии “България – Бавария” и “Бавария – Баден-Вюртенберг” кабинетът предлага заместник-министърът на външните работи Румен Александров.