Още 7 милиона лева ще бъдат прехвърлени към най-популярната схема за обучение на работещи лица “Аз мога повече”.

Това съобщи в интервю за Дарик заместник-министърът на труда Росица Янкова.

Решението е взето по време на заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” миналата седмица.

“Около 35 хиляди души чакат да бъдат включени в обучение чрез схемата, но е трудно да се каже за колко от тях ще стигне пренасоченият финансов ресурс”, посочи Росица Янкова.

Тя съобщи още, че рискът от загуба на средства по програмата е минимизиран и при най-песимистичния вариант загубата ще бъде около 4-5 милиона лева.

Средствата за нови ваучери за обучение по “Аз мога повече” са пренасочени от спестения ресурс от предходната схема “Аз мога”.

Чрез тях ще бъдат удовлетворени молбите по реда на тяхното подаване, но не е ясно за колко лица ще стигнат парите, обясни заместник-министър Росица Янкова.

“Това зависи от курсовете, които те са заявили – дали са ключови компетенции или професионална квалификация и каква степен, тъй като знаете, че те варират в суми от 140 лв. до 1800 лв. Така че, ако повече лица са подали заявки за ключочи компетенции, повече от тях ще бъдат удовлетворени”, уточни тя.

През новия програмен период ще бъде затегнат режимът по предоставяне на обучение чрез ваучери, като по-стриктно ще се контролира качеството на предоставяното обучение, обясни Росица Янкова.

От 2007 година досега чрез оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” е била осигурена заетост на над 98 хиляди безработни лица, 114 хиляди безработни са преминали обучение за професионална квалификация, а над 279 хиляди заети лица също за повишили квалификацията си чрез обучение.