Предвиждат две данъчни преференции за семейства с деца от догодина

От 2015 г. се предвиждат две данъчни преференции за семействата с деца. Те се залагат в промените на Закона данък върху добавената стойност, които бяха приети на второ четене от парламентарната бюджетна комисия.

Първата преференция предвижда, че един от родителите в семейство с деца може да намали облагаемата си данъчна основа с 200 лв. за едно, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три и повече деца, обясни пред журналисти Людмила Петкова, директор Данъчна дирекция в Министерство на финансите. Тя посочи, че до 2007 г. също е имало подобна преференция и идеята е да се започне с тази първа стъпка и при възможност сумата да бъде увеличена.

Другата преференция, която за пръв път се предоставя, предвижда възможност един от родителите на дете с увреждания да приспадне от годишния си облагаем доход 2000 лв.

В отговор на въпрос Петкова каза, че общият ефект за бюджета от двете преференции, ще е около 25 млн. лв. - тоест тези пари ще останат в българските семейства, вместо да бъдат удържани от хазната. По данни на НСИ децата са около 1 млн. 086 хил., но не за всички тях може да се предостави преференцията, защото някои от тях живеят в социални домове, а на други и двамата родители са безработни, коментира Петкова и изчисли, че около 800 - 900 000 деца ще могат да се ползват от преференцията и това ще средно около 25 лв. за семейство. Данъчните преференции за деца могат да се ползват с подавате на данъчните декларации, каза Петкова.

Лицата, които са имали минимални доходи през тази година пък ще могат да се ползват от данъчното облекчение и да им бъдат възстановени данъците от 10 на сто върху 12-те минимални работни заплати за 2014 г., уточни Петкова. От началото на следващата година това облекчение отпада, но за тази година то ще бъде изплатено, добави тя. Лицата ще могат да го ползват, подавайки годишната си данъчна декларация за 2014 г., но трябва да имат предвид, че ако през годината са получавали някакви допълнителни доходи, освен минималната си работна заплата - например доходи от наеми, лихви и други, включително и командировъчни, те няма да имат право да ползват това данъчно облекчение, отбеляза Петкова. Максималният ефект за хазната от възстановяването на този данък се изчислява на около 150 лв. и тези средства са предвидени в бюджета, посочи експертът. Лицата, които са положили сезонен труд пък ще получат възстановен данък само за месеците, в които са работили, уточни Петкова.