Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие, съобщиха от правителствената информационна служба.

Става дума за т.нар. Истанбулска конвенция, която беше подписана през април м.г. от тогавашния правосъден министър Екатерина Захариева, която е вицепремиер и министър на външните работи в настоящото правителство.

Конвенцията е една от заложените мерки в утвърдената днес от правителството Национална програма за превенция и защита от домашното насилие за 2017-2018 г. Тя има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото за този проблем, както и на капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита.

Истанбулската конвенция пък е първият инструмент в Европа, с който се създава цялостна правна рамка за защита конкретно на жените и момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието над тях, включително домашното насилие. Мерките, които конвенцията предвижда са събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по този проблем, предоставяне на защита и на услуги за подпомагане на жертвите, всеобхватно криминализиране на различните форми на насилие срещу жени. С присъединяването си към нея България се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие.

Ратификацията на Конвенцията ще наложи промени не само по отношение на законодателството в областта на защитата на жертвите от домашно насилие, но и на отделни състави на престъпления, свързани с насилие, основано на пола, в Наказателния кодекс. В тази връзка към момента се подготвят нормативни изменения в гражданскоправната и в наказателноправната област, посочиха от правителствената информационна служба.

В края на миналата година от ВМРО, които са коалиционен партньор в кабинета, категорично се обявиха срещу ратифицирането на конвенцията, защото според тях давала възможност за признаване на еднополовите бракове и признаване наличието на трети пол, което щяло да доведе и до промени в Конституцията.

„Истанбулската конвенция не въвежда нещо, което го нямаме в момента в българското законодателство и българската Конституция, но извежда задълженията на държавата и на цялото общество в по-високо ниво, ако се стигне до домашно насилие в какъвто и да е вид. Няма такива неща за третия пол, има задължение за обучение в толерантност и разчупване на стереотипи“, подчерта днес вицепремиерът Захариева. По думите ѝ, конвенцията ще наложи по-високи стандарти за защита на жените от домашно насилие, което в някои общества се приема за нормално. Тя припомни, че документът е обсъждан публично и от експерти в продължение на година, проведени са срещи, за да се разсеят съмненията коалиционните партньори и вероятно ще бъде придружен в парламента с обяснителна декларация.

„Не става въпрос за някакво политическо противопоставяне. Става въпрос за позиция, която са взели. Всеки взима позиция с оглед на своята компетентност и своето убеждение. Не само Обединени патриоти, 8 човека от министрите гласуваха против. Мисля, че това е нормален начин за взимане на решение. Мнозинството взима решение, така е и в Народното събрание. Дали ни харесва или не ни харесва – това е”, коментира Симеонов. Той не коментира в подробности дали повод за позицията на „патриотите“ е възможността да бъде признат трети пол. „Мисля, че не трябва да се влиза в детайли, след като сме изразили една позиция, значи имаме основания и притеснения. След обсъждането не би трябвало да има такава опасност“, каза Симеонов и добави, че Обединени патриоти се състои от три партии и не може да се очаква по всички въпроси да бъдат на едно мнение.