Министерският съвет премахна в последното си заседание една от най-масовите такси на гилдията на частните съдебни изпълнители, а тя остро протестира с предупреждение, че това ще блокира процеса по събирането на дълговете в страната. Става дума за процента от сумата, която длъжникът плаща на съдебния изпълнител дори и при доброволно погасяване на дълга.

Министерството беше сезирано от Върховния касационен съд, че ако дълговете се събират от държавните изпълнители и бъдат платени в срок, то длъжникът не дължи такса като процент от събраната сума. Ако обаче дългът се събира от частните съдия-изпълнители, то такава такса се дължи. Министерството се зае да поправи това несправедливо на пръв поглед положение.

 

Частните съдебни изпълнители обаче протестират срещу решение с аргумент, че това ще блокира събирането на дългове от хората, които имат пари, но не желаят да си плащат.

 

При досегашното положение частните съдебни изпълнители бяха задължени да изпращат покана за доброволно плащане на длъжника в 14-дневен срок той да се разплати. Преди това обаче частните съдебни изпълнители правят проучване на неговото имущество, доходи и спестявания. Още преди да изпратят поканата за доброволно изпълнение, те блокираха сметки на длъжниците, за да се гарантира плащането по дълга заедно с дължимите им такси. Така ефективно се събират и дълговете.

Още преди приемането на решението Камарата на частните съдебни изпълнители протестира и обяви, че процесът по събирането на вземания ще блокира. Причината е, че изпълнителите няма да имат интерес да си правят целия този труд да проучват собствеността на длъжника и да правят запори, защото няма да вземат тази такса. Те ще чакат пасивно длъжникът да си плати в срок от 2 седмици, а ако това не стане, срещу него ще бъдат водени дълги съдебни дела.

В позиция до медиите от гилдията заявяват, че интерес от промяната имат не хората в затруднение, а “лица или структури, които имат средства да платят дълговете си, но го правят чак, когато ги осъдят и се стигне до намесата на съдебен изпълнител”.

“Грижата за масовия длъжник (на правителството – бел. ред.) е само на думи, промените работят в полза на монополни и корпоративни интереси. Промени в защита на монополни и корпоративни интереси прие правителството на последното си заседание тази сряда”, се казва в позицията на камарата.

В подкрепата на тезата си частните изпълнители посочват, че отменената такса е била стимул за длъжниците да си уредят нещата преди да стигнат до съдебно изпълнение. Статистиката показва същото – едва 0.1 от длъжниците погасяват дълговете си по време на срока за доброволно изпълнение, т.е. това са хората, които наистина са нямали пари. Тези, които са имали възможност, са уредили задълженията си преди да стигнат до частен съдебен изпълнител.

“Повече от ясно е, че обикновените граждани нямат средства, за да погасяват дълговете си. От поправката спечелиха не затруднените финансово лица, а онези структури, които умишлено не плащат дълговете си, докато не бъдат осъдени“, коментира председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители Валентина Иванова.

Камарата вече алармира, че промяната ще се отрази крайно негативно на икономическата и финансова ситуация в страната, ще се отрази и на приходите в бюджета. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) също подкрепи частните съдебни изпълнители срещу отпадането на таксата.

Камарата напомня, че от две години настоява за въвеждането на електронните запори, които би намалило драстично таксите за длъжниците при наложен запор от 540 лева на 18 лева. От правосъдното министерство обаче не са направили нищо по темата.