Коалицията на Николай Бареков “България без цензура” е получила половината си дарения в нарушение на закона. Това стана ясно ден след като изтече крайният срок, до който участниците в евроизборите трябваше да подадат финансовите отчети, показващи получените и разходвани средства по време на предизборната кампания.

 

Анализ на данните в регистъра на Сметната палата, направен от сайта“Отворен парламент”, показва, че две коалиции – “България без цензура” на бившия журналист Бареков и АБВ на президента (2001-20011) Георги Първанов АБВ – не са декларирали произхода на средствата за дарените им суми.

 

Съгласно изискванията на Изборния кодекс всяко дарение над минималната работна заплата трябва да бъде съпроводено от декларация за произход на средствата.
 

Коалиция АБВ е получила 541 дарения. От тях 129 са над минималната работна заплата, като тяхната обща стойност е 185 720 лв. Към този момент в регистъра на Сметната палата все още липсват 2 декларации за произход на средствата на дарителите. И двете дарения са на стойност по 1 000 лв.

 

Коалиция “България без цензура, ВМРО, ЗНС, Гергьовден” е другата формация, за която продължават да липсват декларации за произход на средствата на дарителите. Водената от новоизбрания евродепутат Николай Бареков коалиция е получила 500 дарения, които възлизат на обща стойност 1 192 170 лв.

По-голямата част от даренията (364 броя) за коалиция “България без цензура ВМРО, ЗНС, Гергьовден” са над минималната работна заплата (340 лв.). Общата стойност на тези дарения е 1 150 050 лв. За 167 от тях липсват декларации за произход на средствата, т.е. 46% от даренията над минималната заплата са без декларации за произход.

 

Четири от даренията, за които няма такава декларация, достигат максимално допустимия размер за дарение от 10 хил. лв.

 

Изборният кодекс постановява, че данните за получените дарения от участниците се изпращат до Сметната палата в 7-дневен срок от получаването им. При неподаване на информация за вписване в единния публичен регистър на Сметната палата се налага глоба на лицето, което представлява партията или инициативния комитет – в размер от 3 000 до 10 000 лв. Санкциониращ орган е Сметната палата.

 

Законодателството също така постановява, че едно физическо лице може да дари за кампанията на дадена партия или коалиция максимум 10 000 лв. в рамките на една календарна година. Към настоящия момент продължават да съществуват декларации на дарители, надхвърлящи допустимата стойност на дарения – 5 са двойните записи на дарили 2 пъти по 10 хил. лв. за кампанията на Бареков.

Сметната палата тепърва се заема с проверката на представената отчетна документация на участниците в Евроизбори 2014.

В хода на проверката ще стане ясно защо са се появили “двойни” декларации и нарушен ли е законът, ако действително физически лица са дарявали по 20 хил. лв.

 

До изтичане на крайния срок, в който партиите и коалициите трябваше да подадат финансовите си отчети, това са сторили седем формации.

 

Българска левица е декларирала, че е получила три дарения на стойност 500 лв. Зелените са посочили 11 дарения, чиято обща стойност е малко под 1000 лв. 78 души са дарили над 55 хиляди лева на Коалиция за България, а 541 души са подпомогнали АБВ на Първанов с малко над 300 000 лева. Коалиция “КОД” е получила едно дарение в размер на 3000 лева, а Реформаторският блок – 88 дарения на стойност около 34 000 лева. Бареков и коалиционните му партньори пък са получили почти 1.2 млн. лв от 500 души.