Министерският съвет одобри проект на Спогодба между България и Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация, съобщи от правителството.

Действащата българо-норвежка Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане на доходите и имуществата е от 1988 г. Подписана в условията на коренно различни икономически отношения между двете държави, тя не отразява правната регламентация в българското законодателство в областта на данъците.

Новата система за разпределение на данъчното облагане между България и Норвегия ще задълбочи двустранното търговско-икономическо сътрудничество и ще стимулира инвестиционния климат, тъй като създава реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава.