България няма да допусне изоставане от останалите съюзници при осигуряването на необходимите ресурси за развитие на Въоръжените сили. Това посочва президентът Росен Плевнелиев в приветствие до Военната академия “Георги С. Раковски” по повод
на откриването днес на новата учебна година, предава БТА.

Държавният глава заявява, че осигуряването на средствата за инвестиции в съвременни отбранителни способности трябва да е национален ангажимент, а не ангажимент само и единствено в рамките на МО и Въоръжените сили.

Плевнелиев отбелязва, че още през следващата година трябва да се достигне заложеното в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили ниво на разходите за отбрана 1,5 процента от БВП, а след това до края на десетилетието – плавно нарастване до 2,0 процента, колкото е критерият в НАТО. Същото се отнася и за разходите за инвестиции в нови способности и модернизация, които трябва да нарастват от сегашните 2-3 процента до 15-20 процента в края на този период.

Президентът обобщава, че към всичките натрупани с годините проблеми в системата като устойчивото намаляване на бюджета за отбрана, незадоволителното състояние на част от въоръжението и бойната техника, недостатъчната оперативна съвместимост на
голяма част от силите и средствата на армията, сега се добавя и необходимостта от редуциране на критичната зависимост при поддръжката и ремонта на техниката от определени доставчици.

Не бива да се счита, че държавата ще намери средства за всичко и за всички, отбелязва Плевнелиев и допълва, че е нужна обективна приоритизация на необходимите отбранителни способности в съответствие с най-вероятните планиращи сценарии и насочване на инвестициите към способностите с най-висок приоритет.