Прокуратурата да провери и обяви за нищожен одобрения от общинския съвет на Бяла в нарушение на екозаканодателството Подробен устройствен план за построяването на луксозен къмпинг в местността Карадере. Това е поискала министърът на околната среда и водите Светлана Жекова, внасяйки сигнал до Върховната административна прокуратура за намеренията на фирмата “Макси І” да строи в местността, без да е извършила екологична оценка на намеренията си.

Конкретно Жекова иска от прокуратурата да обяви за нищожен Подробния устройствен план – План за регулация на ЗО “Бяла – север“, който е одобрен още в началото на 2005 г. от общинарите на Бяла.

Екоминистърът пое преди десет дни ангажимент пред природозащитници да обяви за нищожен плана, като миналата седмица стана ясно, че директорът на бургаската екоинспекция е отменил предишно свое решение, че проектът не се нуждае от екологична оценка и така върна инвестиционното намерение на “Макси І” за строежа на комплекса.

В подадения сигнал Жекова е посочила, че “Решение № 26-311/10.02.2005 г. на Общинския съвет – Бяла е издадено в нарушение на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията и в случая са налице основания за прогласяване на нищожност на същото“. Сред мотивите за това се изтъква, че за плана на къмпинга не е внасяно искане до компетентния орган по околна среда за преценяване на необходимостта и обхвата за екологичната оценка, каквато задължително трябва да се извърши.

Екоминистърът изрично подчертава, че одобряването на плана предполага една голяма територия да бъде урегулирана и върху нея да се извършва строителство, но без екооценка това може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и риск за човешкото здраве, допълват от ведомството.