Петър Белчев беше избран от Висшия съдебен съвет за ръководител на Софийската районна прокуратура (СРП). Той е избран със 17 гласа “за”, един “против” и 5 въздържали се от членовете на ВСС.

Вторият кандидат – прокурорът от СРП Асен Христов, получи само един глас “за”, 6 “против” и 16 въздържали се.

 

До този момент Белчев беше заместник-районен прокурор на СРП. Постът остана свободен след 16 януари тази година, когато ВСС избра тогавашния ръководител на СРП Христо Динев за градски прокурор на София.

Петър Белчев започва работа в съдебната система от пловдивската прокуратура. Той има над осем години стаж в системата. От февруари 2009 г. е командирован в СРП. Зам.-районен прокурор е от юли 2013 г.