Влизащо в села от 7 октомври 2014 г. превеждането на пенсиите от Националния осигурителен институт (НОИ) по електронен път ще позволи на възрастните хора да получават месечните си суми във всеки пощенски клон в страната, а не само в станцията по адресната регистрация, съобщиха от “Български пощи” в сряда.

Вече пенсионните записи в пощенските станции ще се получават с електронен пенсионен картон. Хартиеният носител на досегашния картон се заменя със служебен бон, който се издава в пощенските станции, ще служи като оправдателен документ за извършеното плащане и ще подписва от пенсионера.

От 7 октомври 2014 година във всички пощенски станции от областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас изплащането на пенсии да се извършва чрез „електронен пенсионен картон”. За населените места от останалите области изплащането на пенсии остава по досегашния ред.

С новия начин на изплащане на пенсиите ще може да се получи едновременно месечната пенсия, неполучените от предходните пет месеца пенсии, както и пенсионен запис, ако има такъв. Всички тези плащания се посочват на отделни редове в служебния бон. Предвижда се и възможност за получаване на пенсията от всяка пощенска станция в страната. Това е облекчение, което спестява време и транспортни разходи за правоимащите лица, посочват от пощите.

Все още обаче предстои пълното въвеждане на “електронния пенсионен картон”.